Pembantu Pengawas Peperiksaan di UiTM

Pembantu Pengawas Peperiksaan di UiTM

Calon yang berkelayakan adalah diperlukan untuk mengisi jawatan di atas mengikut syarat-syarat perlantikan yang telah ditetapkan.

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum atau pada 09 Disember 2011.

Institut Perkembangan Pendidikan (InED)
Universiti Teknologi MARA
Intekma Resort & Convention Centre, Persiaran Raja Muda, Seksyen 7,
40000 Shah Alam Selangor.